Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Το τραγούδι του Μπεν από το ΔΣ του Άδελε

ΟΜΑΔΑ ΜΕΙΩΣΗΣ

Κατεβάστε από τους παρακάτω συνδέσμους την παρουσίαση και το κείμενο της ομάδας μείωσης:
  1. Παρουσίαση
  2. Κείμενο

ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κατεβάστε από τους παρακάτω συνδέσμους την παρουσίαση και το κείμενο της ομάδας επαναχρησιμοποίησης:
  1. Παρουσίαση
  2. Κείμενο

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ


Κατεβάστε από τους παρακάτω συνδέσμους την παρουσίαση και το κείμενο της ομάδας ανακύκλωσης:
  1. Παρουσίαση
  2. Κείμενο

ΟΜΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κάδοι κομποστοποίησης
Σωρός οργανικών υλικών κομποστοποίησης
Κατεβάστε από αυτόν το σύνδεσμο την παρουσίαση της ομάδας Κομποστοποίησης.

Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

Newsletter - Λαμπτήρες φθορισμού




Newsletter - Σπατάλη ενέργειας




Newsletter - Λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας (2)




Newsletter - Λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας




Συσκευές σε αναμονή

Οικολογικοί λαμπτήρες